Hướng dẫn Update Firmware cho Android TV Box Minix Neo X8H, Neo X8

  • Ngày đăng: 2016-07-17 10:41:34
  • Lượt xem: 985

Hướng dẫn Update Firmware cho Android TV Box Minix Neo X8H, Neo X8, HDRADIO VN chuyên cung cấp các loại android box

    Xem nhanh

Hướng dẫn Update Firmware cho Android TV Box Minix Neo X8H, Neo X8

Bước 1

Tải công cụ USB_Burning_Tool_v2.0
Bước 2

Tải firmware Minix Neo X8H

- Gỉai nén phần mềm và cài vào máy tính, sau đó khởi động chương trình chọn ngôn ngữ tiếng anh cho dễ dùng

Hướng dẫn Update Firmware cho Android TV Box Minix Neo X8H, Neo X8

Bước 3

Chèn firmware Neo x8H file img vào chương trình 

Hướng dẫn Update Firmware cho Android TV Box Minix Neo X8H, Neo X8- Kiểm tra firware hợp lệ không 

Hướng dẫn Update Firmware cho Android TV Box Minix Neo X8H, Neo X8

Bước 4

Cấm cáp micro, ngu vào X8H nối cáp micro từ x8h với máy tính, 1 tay dùng kim ấn giữ chặt nút Recover, 1 tay bấm giữ nút nguồn 5s, khi nào phần mềm nhận thiết bị là ok. Sau đó bấm nút Start. đợi chạy đến 100% bấm refresh tháo cáp micro với máy tính. Bấm nguồn cho Neo x8H khởi động lại là bạn đã cài đặt thành công.

Hướng dẫn Update Firmware cho Android TV Box Minix Neo X8H, Neo X8