MyBox - Ứng Dụng HiControl Mới HIMEDIA - Hỗ Trợ Android 5.0, nhiều cải biến độc đáo

  • Ngày đăng: 2016-07-26 10:54:58
  • Lượt xem: 596

HiControl của HIMEDIA với các ứng dụng điều khiển Android Box bằng Smartphone của Android box khác đó là có thể truyền tải full màn hình của TV xuống màn hình Smartphone và lúc này bạn sẽ điêu khiển HIMEDIA Box bằng cách cảm ứng trên màn hình Smartphone y như chúng ta đang chạm cảm ứng trên màn hình chiếc TV vậy

    Xem nhanh