Sử dụng setting mbox để cài đặt android box

  • Ngày đăng: 2016-07-17 11:51:39
  • Lượt xem: 722

Hiện nay phần lớn các sản phẩm android tv box sử dụng Rockchip chạy hệ điều hành android 4.4 như minix neo X8H, Mygica ATV1800, Android box M8, MXQ hay hệ điều hành android 4.2 như Mygica ATV1200, ATV1220 đều có phần cài đặt setting Mbox - cài đặt android box sao cho phù hợp với màn hình.

    Xem nhanh