/home/xeuwskfjhosting/public_html/lib/helper.php:517:
array (size=5)
 0 => 
  array (size=10)
   'TieuDe' => string 'Lắp đặt Dàn âm thanh tiệc cưới tại Trung tâm sự kiện Lam Sơn (Tầng 2) gần 2 tỷ đồng cho anh Công ở TP.Hưng Yên (Wharfedale Anglo X12A, WLA28SUBA, Delta X15M, WLA28A, WLA218B, Versadrive SC48, CPD3600, Midas M32R Live Bundle, Kiwi S803A, JKaudio B9)' (length=282)
   'TieuDeKD' => string 'lap-dat-dan-am-thanh-tiec-cuoi-tai-trung-tam-su-kien-lam-son-cho-anh-cong-o-tp-hung-yen' (length=87)
   'UrlHinh' => string 'upload/hinhanh/tin-tuc/CONG-TRINH-TIEU-BIEU/anh-cong-hung-yen/Dan-am-thanh-tiec-cuoi-tang-2-cua-anh-cong-o-hung-yen-anh-avt.jpg' (length=127)
   'GiaBan' => string '0' (length=1)
   'GiaGoc' => string '0' (length=1)
   'NgayDang' => string '2023-09-21 09:16:56' (length=19)
   'Ticket' => string '' (length=0)
   'CountComment' => string '0' (length=1)
   'Rank' => string '5' (length=1)
   'View' => string '607' (length=3)
 1 => 
  array (size=10)
   'TieuDe' => string 'Chiêm ngưỡng Trung tâm tiệc cưới Lam Sơn (tầng 1) trị giá gần 1 tỷ đồng của anh Công ở số 10 Trần Hưng Đạo, TP.Hưng Yên (Wharfedale WLA28, Anglo X12, WLA218B, WLA15B, Delta X15M, CPD3600, CPD4800, SC48, SC36, ITC T106, T240DTB, Midas M32, B9, VietK Pro 4T' (length=293)
   'TieuDeKD' => string 'lap-dat-thanh-cong-trung-tam-su-kien-am-thanh-hoi-nghi-line-array-cho-anh-cong-o-tp-hung-yen' (length=92)
   'UrlHinh' => string 'upload/hinhanh/tin-tuc/CONG-TRINH-TIEU-BIEU/anh-cong-tp-hung-yen/Dan-am-thanh-tiec-cuoi-cua-anh-cong-o-tp-hung-yen-avt.jpg' (length=122)
   'GiaBan' => string '0' (length=1)
   'GiaGoc' => string '0' (length=1)
   'NgayDang' => string '2023-09-15 08:35:04' (length=19)
   'Ticket' => string '' (length=0)
   'CountComment' => string '0' (length=1)
   'Rank' => string '5' (length=1)
   'View' => string '564' (length=3)
 2 => 
  array (size=10)
   'TieuDe' => string 'Lắp đặt dàn máy chiếu phục vụ World Cup 2022 cho quán cafe bóng đá của Anh Dương, Hà Nội (Optoma X400Lve, Apollo 100 inch)' (length=146)
   'TieuDeKD' => string 'lap-dat-dan-may-chieu-phuc-vu-world-cup-2022-cho-quan-cafe-bong-da-cua-anh-duong-ha-noi-optoma-x400lve-apollo-100-inch' (length=118)
   'UrlHinh' => string 'upload/hinhanh/lap-dat-dan-may-chieu-phuc-vu-world-cup-2022-cho-quan-cafe/may-chieu-optoma-world-cup-2022-1.jpg' (length=111)
   'GiaBan' => string '0' (length=1)
   'GiaGoc' => string '0' (length=1)
   'NgayDang' => string '2022-11-23 08:37:49' (length=19)
   'Ticket' => string '' (length=0)
   'CountComment' => string '0' (length=1)
   'Rank' => string '5' (length=1)
   'View' => string '270' (length=3)
 3 => 
  array (size=10)
   'TieuDe' => string 'Lắp Hệ Thống Trình Chiếu Phòng Họp Chất Lượng Cho Trung Tâm Điều Dưỡng Người Có Công Số II ở Hà Đông, Hà Nội (Viewsonic PA503SB)' (length=167)
   'TieuDeKD' => string 'lap-he-thong-trinh-chieu-phong-hop-chat-luong-cho-trung-tam-dieu-duong-nguoi-co-cong-so-ii' (length=90)
   'UrlHinh' => string 'upload/cong-trinh/trung-tam-dieu-duong-nguoi-co-cong-so-ii/lap-he-thong-trinh-chieu-phong-hop-cho-chi-thu-o-dai-kim-ha-noi-2.jpg' (length=128)
   'GiaBan' => string '0' (length=1)
   'GiaGoc' => string '0' (length=1)
   'NgayDang' => string '2022-06-06 16:11:24' (length=19)
   'Ticket' => string '' (length=0)
   'CountComment' => string '0' (length=1)
   'Rank' => string '5' (length=1)
   'View' => string '259' (length=3)
 4 => 
  array (size=10)
   'TieuDe' => string 'Lắp dàn loa hội trường mini anh Vương, Hoàng Mai, Hà Nội (Loa CAVS LD710, Cục công suất JKAudio H2400, Vang cơ JA TF6 Pro, Micro không dây VinaKTV S600X Max, Loa SUB PARAMAX 1000 New)' (length=205)
   'TieuDeKD' => string 'lap-dan-loa-hoi-truong-mini-anh-vuong-hoang-mai-ha-noi' (length=54)
   'UrlHinh' => string 'upload/hinhanh/tin-tuc/CONG-TRINH-TIEU-BIEU/anh-vuong-hoang-mai-ha-noi/anh-vuong-hoang-mai-ha-noi-avt.jpg' (length=105)
   'GiaBan' => string '0' (length=1)
   'GiaGoc' => string '0' (length=1)
   'NgayDang' => string '2021-03-19 09:02:35' (length=19)
   'Ticket' => string '' (length=0)
   'CountComment' => string '0' (length=1)
   'Rank' => string '5' (length=1)
   'View' => string '517' (length=3)