Máy chiếu 3D Christie CP4220

Máy chiếu 3D Christie CP4220

Xem ảnh
lớn