Bộ Micro không dây Shure BLX288A/PG58 ( 2 tay micro )

Bộ Micro không dây Shure BLX288A/PG58 ( 2 tay micro )

Xem ảnh
lớn