Cách khắc phục lỗi dừng, đứng, ngắt kết nối khi dùng Youtube trên Android Tv Box

  • Ngày đăng: 2016-07-17 14:42:55
  • Lượt xem: 494

Chắc hẳn khá nhiều bạn sẽ gặp trường hợp Youtube gặp lỗi ngưng, đứng, dừng lại ngắt kết nối khi dùng trên Android Tv Box. Vậy chúng ta phải giải quyết ra sao khi gặp vấn đề này đây. Hôm nay HDRADIO sẽ viết một bài viết để hướng dẫn các bạn khắc phục vấn đề này.

    Xem nhanh

Cách khắc phục lỗi ngưng, đứng, ngắt kết nối khi dùng Youtube trên Android Tv Box

Chắc hẳn khá nhiều bạn sẽ gặp trường hợp Youtube gặp lỗi ngưng, đứng, dừng lại ngắt kết nối khi dùng trên Android Tv Box. Vậy chúng ta phải giải quyết ra sao khi gặp vấn đề này đây.

Hôm nay HDRADIO sẽ viết một bài viết để hướng dẫn các bạn khắc phục vấn đề này.

Hướng dẫn cách khắc phục lỗi ngưng, đứng, ngắt kết nối khi dùng Youtube trên Android Tv Box:

Hiện tại có 2 cách để sửa lỗi này:

1. Các bạn vào Cài đặt (setting) sau đó tick vào ô ứng dụng

Cách khắc phục lỗi dừng, đứng, ngắt kết nối khi dùng Youtube trên Android Tv Box

Tiếp theo các bạn chọn vào ứng dụng Youtube:

Tiếp theo các bạn chọn vào ô xóa dữ liệu và xóa bộ nhớ cache:

Cách khắc phục lỗi dừng, đứng, ngắt kết nối khi dùng Youtube trên Android Tv Box

Vậy là xong cách 1.

2. Cách thứ 2 các bạn sẽ sao lưu và cài đặt lại từ đầu bằng cách vào Cài đặt (setting) sau đó chọn vào phần Sao lưu và đặt lại

Cách khắc phục lỗi dừng, đứng, ngắt kết nối khi dùng Youtube trên Android Tv Box

Sau đó các bạn chọn vào Đặt lại về dữ liệu gốc:

Cách khắc phục lỗi dừng, đứng, ngắt kết nối khi dùng Youtube trên Android Tv Box

Chúc các bạn thành công.

Đánh giá Cách khắc phục lỗi dừng, đứng, ngắt kết nối khi dùng Youtube trên Android Tv Box

Chọn đánh giá của bạn: