Cục Đẩy Liền Vang Kiwi PD8000, Công Suất 400W x 2 Kênh, Bluetooth, Optical

Xem ảnh
lớn