Cục đẩy Wharfedale DP4065, 650W x 4 Kênh

Xem ảnh
lớn
Xem thêm
9 ảnh
left-arrow
right-arrow