Cục công suất Wharfedale CPD3600, 870W x 2 Kênh

Xem ảnh
lớn
Xem thêm
8 ảnh
left-arrow
right-arrow