Những thủ thuật sử dụng Android Box cho người mới dùng

  • Ngày đăng: 2016-07-17 14:51:03
  • Lượt xem: 455

Cho dù bạn là một người mới dùng Android tv box và muốn thử tất cả các tùy chọn có sẳn mà bạn nhìn thấy trên màn hình hoặc bên trong cài đặt hệ thống Android, đôi lúc vài tùy chọn mà bạn vô ý nhấn vào có thể gây vài khó chịu cho bạn trong lúc sử dụng thiết bị.

    Xem nhanh