Hướng dẫn chia sẻ ảnh và video lên TV tính năng: DLNA, AirPlay, Miracast

  • Ngày đăng: 2016-07-17 11:37:26
  • Lượt xem: 1443

Hướng dẫn chia sẻ ảnh và video lên TV tính năng DLNA, AirPlay, Miracast, HDRADIO VN chuyên cung cấp các loại Android box giá rẻ

    Xem nhanh