Khắc phục lỗi máy chiếu chỉ hiển thị hai màu đen trắng

  • Ngày đăng: 2019-08-09 17:52:06
  • Lượt xem: 673

Khi máy chiếu của bạn chỉ hiện thị hai màu đen trắng, trước hết, bạn hãy kiểm tra cài đặt màu sắc bằng cách vào mục menu và tìm đến phần color setting. Có thể ai đó đã điều chỉnh màu sắc về mức thấp nhất dẫn đến tình trạng máy chỉ hiện thị hai màu trắng đen. 

    Xem nhanh