Loa Focal Theva No2 (Độ Nhạy 90 dB, 53 Hz - 28 kHz)

Xem ảnh
lớn
Xem thêm
12 ảnh
left-arrow
right-arrow