So sánh chất lượng hình ảnh giữa dòng Chip HiSilicon với chip HDplayer

  • Ngày đăng: 2016-07-17 14:15:00
  • Lượt xem: 781

Để kiểm chứng về chất lượng hình ảnh hiển thị của dòng chip HiSilicon trên các HiMedia Android Box như thế nào? Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn hình ảnh review thực tế, so sánh chất lượng ảnh của chip HiSilicon với dòng chip dành riêng HD player danh tiếng chip Realtek.

    Xem nhanh

So sánh chất lượng hình ảnh giữa dòng Chip HiSilicon với chip HDplayer

Để kiểm chứng về chất lượng hình ảnh hiển thị của dòng chip HiSilicon trên các HiMedia Android Box như thế nào? 

Chúng tôi xin chia sẻ với các bạn hình ảnh review thực tế, so sánh chất lượng ảnh của chip HiSilicon với dòng chip dành riêng HD player danh tiếng chip Realtek.

So sánh chất lượng hình ảnh giữa dòng Chip HiSilicon với chip HDplayer

Chất lượng hiển thị ảnh giữa chip Realtek 1185 và HiSilicon

Dễ dàng có thể nhận thấy chip HiSilicon cho ra hình ảnh đậm và nét hơn rất hiều so với Realtek 1185, trong khi Realtek cho ra chất lượng ảnh có phần hơi nhạt thì màu sắc của chip Hisilicon lại có phần rực rỡ, giống như chúng ta vẫn hay so sánh giữa hình ảnh của Sony với chất lượng ảnh TV của LG và các hãng khác.

 So sánh chất lượng hình ảnh giữa dòng Chip HiSilicon với chip HDplayer

Với những hình ảnh gần

 So sánh chất lượng hình ảnh giữa dòng Chip HiSilicon với chip HDplayer

Với những hình ảnh cảnh sáng

 So sánh chất lượng hình ảnh giữa dòng Chip HiSilicon với chip HDplayer

Cảnh chạng vạng tối và cảnh xa

 So sánh chất lượng hình ảnh giữa dòng Chip HiSilicon với chip HDplayer

So sánh với máy tính PC

Trong cùng mảng Android Box, thử so sánh hình ảnh giữa dòng chip Amlogic xem thế nào? Đặc biệt rõ rệt nhất ở những cảnh tối, các dòng chip khác như Rockchip và ngay cả Amlogic đều chỉ thể hiện chất lượng hình ảnh ở mức trung bình, nếu không muốn nói là khá tệ. Ngược lại, chip hisilicon lại cho ra chất lượng xuất sắc, hình ảnh vẫn được hiển thị rõ nét.

 So sánh chất lượng hình ảnh giữa dòng Chip HiSilicon với chip HDplayer

Kết luận:

Phần cảm nhận thế nào về so sánh chất lượng ảnh hiển thị xin để người dùng đánh giá là khách quan nhất. 

Đánh giá So sánh chất lượng hình ảnh giữa dòng Chip HiSilicon với chip HDplayer

Chọn đánh giá của bạn:
Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát!.