USB 2.0 vs USB 3.0: Những khác biệt trong công nghệ mới

  • Ngày đăng: 2016-07-17 16:52:56
  • Lượt xem: 537

USB là một trong những công nghệ thành công nhất trong ngành điện toán khi được trang bị cho 3 tỷ thiết bị chỉ riêng trong năm 2008. Các sản phẩm sử dụng thệ hệ mới nhất của chuẩn giao tiếp này đang bắt đầu xuất hiện.

    Xem nhanh