Lắp bộ dàn karaoke cho anh Hảo ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh (Pasion 12, JKAudio H2600, JBL KX180, JKAudio B5 Plus, Studio 260P)

  • Ngày đăng: 2021-01-06 11:20:25
  • Lượt xem: 54

Tiếp tục mang tới niềm vui ca hát cho mọi nhà trên khắp mọi miền của Tổ quốc, hôm nay chúng tôi rất vui có mặt tại Bình