Cục công suất JKAudio H2600, Công suất 600W x 2 Kênh, Mạch Công suất Class H

Xem ảnh
lớn