Lắp dàn karaoke cho chị Điệp ở Hiệp Hỏa, Bắc Giang (JBL Pasion 12, JKaudio H2600, JKAudio B5 Plus, Apollo IKA)

  • Ngày đăng: 2020-11-28 17:18:01
  • Lượt xem: 165

Mong muốn mang tới những bộ dàn karaoke chất l