Loa Fyne Audio F502SP, Độ Nhạy 92dB, Bass 20cm

Xem ảnh
lớn