Loa Piega Classic 80.2 (Độ nhạy 93dB, Tần số 22Hz-50KHz)

Xem ảnh
lớn