Loa Piega Classic 5.0 (Độ nhạy 91dB, Tần số 36Hz-40KHz)

Xem ảnh
lớn
Xem thêm
11 ảnh
left-arrow
right-arrow