Loa Wharfedale Diamond 10.GX, Sub điện, Công suất 250W, Bass 25cm

Xem ảnh
lớn
Xem thêm
8 ảnh
left-arrow
right-arrow